CXN _052220_14 891_ Mời xem video của Huy Đức Thần Sấm Sét về Hoàng Duy Hùng. HDH bây giờ là liếm bô chứ ko còn bưng bô nữa. Thằng mặt lợn Nguyễn Thanh Sơ xem video này để thấy NVHN có cay cú vì mất thằng chó lác HDH hay không ??? Chắc chắn là không, nhưng điều ngược lại là đ úng tức là NVHN rất vui khi biết dc bộ mặt thật, bằng chứng rõ ràng của thằng chó lác này the o VC HD Hùng: Luật Sư hoàng Duy Hùng Là Thằng Chó Nào

xx
CXN _052220_14 891_

Mời xem video của Huy Đức Thần Sấm Sét về Hoàng Duy Hùng. HDH bây giờ là liếm bô chứ ko còn bưng bô nữa. Thằng mặt lợn Nguyễn Thanh Sơ xem video này để thấy NVHN có cay cú vì mất thằng chó lác HDH hay không ??? Chắc chắn là không, nhưng điều ngược lại là đúng tức là NVHN rất vui khi biết dc bộ mặt thật, bằng chứng rõ ràng của thằng chó lác này theo VC HD Hùng: Luật Sư hoàng Duy Hùng Là Thằng Chó Nào

xx
https://www.youtube.com/watch?v=pjeH95lQvBM
xx

Khúc đầu thì nói lên sự thật về bản chất của thằng HDH này [0.00] đến [12.20]. Từ sự bán đứng Đảng Đại Việt. ([12.20] đến [21.36]. Khai hỏa hợp tác với Phạm Văn Thành về Thiên An Môn ở VN, tiêu diệt Vtan [21.36] đến [54.40].
xx
Phỏng vấn Trịnh Du về HDHung [54.40]-[1.41.00]
Khai hết Đảng viên Đại Việt [1.43.47]-[1.57.44]
Tân Thái [1.57.44]-[2.09.50]. Còn lại chỉ là chit chát với khách mời của Huy Đức

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s