CXN _052120_14 890_Tôi không muồn viết bài này làm bĩ mặt Trẹm Nguyễn, nhưng Trẹm Nguyễn l àm quá đáng, buộc lòng tôi phải lên tiếng. Đây là tiếng cảnh cáo cho Nguyễn Trẹm, Phương Lê, Cẩm Vũ, Hải Đông, Nam Việt đừng bao giờ nêu tên CXN hay những bài viết, hay những trang do nhóm CXN làm, nếu vi phạm thì nhóm chúng tôi tấn công ko thương tiếc. Vậy đi. Nếu bị đuổi khỏi n hóm (ngày 13.9.2019, gần 1 năm rồi) vì nói láo, đi nói xấu sau lưng CXN thì phải biết nhục nhã ch ứ, làm gì mà cứ bưng bô, đưa bài CXN, ca tụng CXN lên hoài thế, chúng tôi ko cần những hành đ ộng bưng bô, liếm bô đó nên tôi có nhờ Nguyễn Phúc Đạt còm là có làm gì đi nữa thì CXN ko t hay đổi ý kiến về một thằng phản phúc, như những thằng phản phúc chống lại VNCH theo CS vậy , không khác. Nói rõ cho Trẹm và đồng

xx
CXN _052120_14 890_Tôi không muồn viết bài này làm bĩ mặt Trẹm Nguyễn, nhưng Trẹm Nguyễn làm quá đáng, buộc lòng tôi phải lên tiếng. Đây là tiếng cảnh cáo cho Nguyễn Trẹm, Phương Lê, Cẩm Vũ, Hải Đông, Nam Việt đừng bao giờ nêu tên CXN hay những bài viết, hay những trang do nhóm CXN làm, nếu vi phạm thì nhóm chúng tôi tấn công ko thương tiếc. Vậy đi. Nếu bị đuổi khỏi nhóm (ngày 13.9.2019, gần 1 năm rồi) vì nói láo, đi nói xấu sau lưng CXN thì phải biết nhục nhã chứ, làm gì mà cứ bưng bô, đưa bài CXN, ca tụng CXN lên hoài thế, chúng tôi ko cần những hành động bưng bô, liếm bô đó nên tôi có nhờ Nguyễn Phúc Đạt còm là có làm gì đi nữa thì CXN ko thay đổi ý kiến về một thằng phản phúc, như những thằng phản phúc chống lại VNCH theo CS vậy, không khác. Nói rõ cho Trẹm và đồng bọn nhé, chúng bây có muốn đăng chuyện chung gì gì đó thì chúng bây có quyền, nhưng ko có quyền lôi tên CXN và nhóm nhe.. Rõ chưa, ko cần like, share gì sất, CXN sẽ block tất cả chúng bây nhé…

xx
Châu Xuân Nguyễn

xx

xx
xx

xxx

xx
https://www.facebook.com/trem.nguyen.73/posts/975954136155112
xx

Nguyễn Trẹm

1 hr ·

Gì..chứ về chính trị thì mình đoán khó sai lắm.
Ko dám dính nữa nhưng post bài cũ có ích cho cộng đồng.. thì anh ấy"sai"thằng khùng đến nói xàm,anh gì kỳ vậy?

Mời đọc bài cũ 14 482 ngày 13.9.19 (gần 1 năm rồi)

xx

CXN _ 091319_14 482_Châu Xuân Nguyễn xin thông báo Ông Nguyễn Trẹm không còn là thành viên của nhóm Châu Xuân Nguyễn kể từ ngày 13.9.19

https://www.facebook.com/trem.nguyen.73

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s