Cờ đỏ tới Mỹ, khi nào chống, lúc n ào không? – Nói chuyện với ông Ngô Kỷ

Cờ đỏ tới Mỹ, khi nào chống, lúc nào không? – Nói chuyện với ông Ngô Kỷ

Cờ đỏ tới Mỹ, khi nào chống, lúc nào không? – Nói chuyện với ông Ngô Kỷhttps://www.youtube.com/watch?v=evTHlAO8OiQ&t=1722s

youtube.png

Cờ đỏ tới Mỹ, khi nào chống, lúc nào không? – Nói chuyện với ông Ngô Kỷ

Nói chuyện với ông Ngô Kỷ: Cờ đỏ tới Mỹ, khi nào chống, lúc nào không?

MẸ- Lên án Phạm Kim Long và Việt gian “đấu tố” các Dân Cử Gốc Việt vì làm lễ Quốc Hận Tháng Tư Đen

MẸ- Lên án Phạm Kim Long và Việt gian “đấu tố” các Dân Cử Gốc Việt vì làm lễ Quốc Hận Tháng Tư Đenhttps://www.youtube.com/watch?v=YAj4cgJGaWs&feature=youtu.be

youtube.png

MẸ- Lên án Phạm Kim Long và Việt gian “đấu tố” các Dân Cử Gốc Việt vì là…

MẸ- Lên án Phạm Kim Long và Việt gian “đấu tố” các Dân Cử Gốc Việt. Ngô Kỷ và Ngô Đình Lượng Livestream ca ngợi …

Ngo Ky
Published on May 13, 2019

ANALYTICS
EDIT VIDEO

MẸ- Lên án Phạm Kim Long và Việt gian “đấu tố” các Dân Cử Gốc Việt. Ngô Kỷ và Ngô Đình Lượng Livestream ca ngợi MẸ nhân ngày Mother’s Day.

Lên án Việt gian Phạm Kim Long, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Văn Ức., Phát Bùi, Hà Nám và tập đoàn Việt gian đã “đấu tố” các Dân Cử Gốc Việt, vì các Dân Cử Gốc Việt này tổ chức Lễ Quốc Hận Tháng Tư Đen 30/4/2019. Thật bỉ ổi!
Thực hiện Livestream 12/5/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s